Menü

Burada çalışıyorum ...

Devam edin

İçerikler seçtiğiniz sektöre göre güncellendi

UFS Webshop KULLANICI SÖZLEŞMESİ

(İlan Tarihi:25.09.2018)

Madde 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve UFS Web Shop/UFS App Sitesinde/Uygulamasında (¨site¨) yer alan diğer kurallar, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede/Uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Saray Mah. Doktor Adnan Buyukdeniz Cd. No.13 Umraniye İstanbul adresinde yerleşik Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli bilgilerin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlanmasının ardından Kullanıcı tanımlaması gerçekleşir.  İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Madde 3 - Kapsam

Unilever, Distributörlerine siz Distributör müşterilerine (sizlere) internet üzerinden ürün satma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Kullanmakta olduğunuz Site/Uygulama satış işlemlerine ek olarak kullanıcılara yönelik eğitim, reçeteler, ödül programı ve gastronomi dünyasına dair bilgilendirmeler yapılması için kullanılan bir platformdur.  Unilever, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir, ancak satışı yapılan ürünler dışındaki tüm içerik Unilever’in sorumluluğundadır. Distributörler Unilever tarafından üretilmiş olan ürünler dışında ürünleri satmaları halinde sitede/uygulamada yayımlanacak olan satış materyalleri ve görsellerden, ürünün mevzuata uygunluğundan ve 3. Kişilerin haklarını ihlal etmiyor olduğundan emin olmak için gerekli önlemleri almaktan sorumludurlar.

Unilever, Distribütörler  tarafından sağlanan ve Unilever tarafından üretilmemiş olan ürünlere ilişkin içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Unilever ürünlerine ilişkin olarak ürünlerin kalitesi, güvenliği ve yasalara uygunluğu Unilever tarafından garanti edilmektedir. Bahsi geçen garanti Distribütör’ün depolama ve teslimat koşullarını kapsamaz.

Madde 4 - Hizmetler

Unilever tarafından verilen hizmetler kısaca;
1. Sanal Pazaryeri
   a. Distribütör Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak, fiyatlarını kendileri belirlemek suretiyle ürünlerini satışa sunabilecekleri, Distibütörlerin müşterileri olan alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürünü görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
   b. Satıcı ve alıcılar, ürünlerin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

2. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Unilever'in Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

Madde 5 - Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya Unilever hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
1. Unilever ürünleri dışındaki ürünlerin ve  içeriklerinin yanlış kategoride listelenmesi,
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Unilever hizmetlerinin kullanılması,
5. Ürünlerin teslim edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi,
6. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
7. Unilever'in yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
8. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
9. Unilever'e veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
10. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Unilever altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
11. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
12. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,
13. Sitenin/Uygulamanın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
14. Unilever markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi.
Site üyesi tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

Madde 6 - Satış Koşulları

Ürün listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

1. Ürünü zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim edeceğinizi kabul etmektesiniz.

2. Alıcı ile imzaladığınız Satış Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesine uygulanacak hukuk uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, kabul etmektesiniz.

3. Satıcı olarak, ilgili düzenlemeler veya Unilever'in belirleyeceği politikalar uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.


4. Satıcı olarak;
a. ürünleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu,

b. ürünlerin  mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. Unilever ürünleri dışındaki ürünler için ürünlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

d. Unilever ürünleri dışındaki ürünler için ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Unilever'e işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

Kabul etmektesiniz.

5. Satıcı olarak, ürün sattığınız alıcı tüzel kişinin ürünün teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak temsile yetkili çalışanlarına ait ad, soyad, işletme adresi, işletme telefonu ve elektronik postası gibi verilerin toplanabileceği ve kişisel veri niteliği taşıyan herhangi bir veriyi işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.


6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Unilever'e karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 7 - Listeleme


1. Listelenen ürünlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürünlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.


2. Yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.


Madde 8 - Fikri Mülkiyet

Sitenin/Uygulamanın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Unilever tarafından oluşturulan tüm içerik Unilever'e aittir. Kullanıcılar, Unilever'in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 9 - Unilever'in Hakları

1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Unilever'e yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Unilever'in sorumlu olmadığını ve Unilever'in kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.

2. Unilever, Site/Uygulama'da satışa sunulan ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Unilever, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Unilever'in sözkonusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

3. Mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Unilever tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

4. Alıcı olarak ürün satın alması yapılması halinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edileceğini kabul etmektesiniz.

5. İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, Unilever'in site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 10 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar bu sistem üzerinden gerçekleşen satışlar nedeni ile doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Unilever'in işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
Unilever, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Unilever'in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 11 - Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Unilever, Unilever çalışanları ve yöneticileri ile Unilever kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Unilever'in ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.


Unilever'in işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Unilever'in kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 12 - Genel

1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

2. Unilever'in kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

4. Kullanıcılar, siteye üye olurken Unilever tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, sözkonusu iletişim tercihlerinin Unilever’in mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Unilever'in, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.

6. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Unilever sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

7. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların halinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

9. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve sözkonusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

10. Unilever'in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

11. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

12. Alıcı ve Satıcı, Unilever'in Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun sözkonusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Unilever reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.

Madde 13 - Ekler

Kullanıcılar, sitede/uygulamada yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar burada yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.