Menü
Puan

Burada çalışıyorum ...

Devam edin

İçerikler seçtiğiniz sektöre göre güncellendi


Ödül Programına İlişkin Koşullar

Ödül Programı Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 Ümraniye/İstanbul adresinde Unilever Foodsolutions işletme adıyla faaliyetlerini yürüten Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş. (“Düzenleyici”) tarafından gerçekleştirilen bir etkinliktir. 

KATILIM KOŞULLARI VE DAHİL OLAN ÜRÜNLER:

 

 1. Program, Düzenleyici’nin kendi ve satışı gerçekleştirecek olan distributorun çalışanları ve onların aileleri, vekilleri veya temsilcileri ya da Programla profesyonel bir bağı olan kişiler hariç, Türkiye’de yer alan iyi niyetli ikram ve gıda servisi kuruluşlarına ve onların yaşı 18 veya daha yukarıda olan çalışanlarına açıktır.
 2. Çalışanlar, bu Programa katılabilmek için işverenlerinin iznini almakla yükümlüdürler ve bu iznin alındığını tevsik eden bir belgenin ibraz edilmesi istenebilir.
 3. İsmi verilen -müşteri temsilci/ yetkilileri-  kişiler adına değil sadece katılımcı ticari işletme adına bir nama yazılı Ödül Programı hesabı açılacaktır.
 4. Yarışma puanları Ödül Programa katılan ürünlerin toplam alımları üzerinden ve ilgili hesaba verilecektir.
 5. İnternet erişim imkânına sahip olmak gerekmektedir.
 6. Ürünlerin satın alınması gereklidir.
 7. Program, www.unileverfoodsolutions.com.tr adresindeki websitesinde sayılan tüm ürünleri kapsamaktadır.
 8. Düzenleyici:
 • Dahil olan ürünlerin geçici olarak eklenebileceği veya çıkartılabileceği;
 • Üyelerin öngörülen süre içinde ve öngörülen koşullarla dahil olan ürünlerin satın almakla ve aldıklarında hesaplarındaki Ödül Puanlarını artırma veya katlama olanağına sahip oldukları ve
 • Üyelerin öngörülen süre içerisinde zaman zaman indirimli bir Ödül Puanı itfa etme oranı üzerinden seçilmiş emtiaları online olarak ifa edebildikleri etkinlikler düzenleyebilir ve örgütleyebilir.
 • Düzenleyici, dahil olan ürünlerin yapılan eklemeleri veya dahil olan ürünlerde olabilecek değişiklikleri ya da yukarıda bahsi geçen etkinlik ve olayları makul bir süre içerisinde bir ihbarla bildirecektir. Bu konuda ek koşullar da uygulanabilir.
 • Programa aşağıda isimleri sayılan distribütörler katılmaktadırlar (Katılan Distribütörler) : Kupa Gıda, Bazaar Gıda, Fasdat Gıda, Genim Genel Gıda
 • Düzenleyici, makul bir süre önceden bildirmek suretiyle bu listeye yeni distribütör ekleme ya da mevcut distribütörleri listeden çıkartma hakkını saklı tutar.
 • Bir distribütör Programdan ayrılmaya karar verirse, o distribütörden ürün satın alan Üyeler, kendi Ödül Hesaplarına başka bir distribütör hesabını ekleme seçeneğine sahip olacaklardır.
 • Programdan ayrılan bir distribütörde birikmiş bulunan Ödül Puanları geçerliliğini sürdürecektir.

KAYIT:

 

 1. Programa kaydolmak için, www.unileverfoodsolutions.com.tr adresini ziyaret ediniz. Katılan distributorlerin müşterilerini temsile yetkili olduğunuz için, isminizi, e-posta adresinizi, distribütör hesabı bilgilerinizi ve seçtiğiniz şifreyi ve istenen tüm diğer bilgileri girerek kayıt sürecini tamamlayınız. Program, katılımcının kendisi hakkında sağlanan bilgiler ve detaylarda olabilecek eksik ve yanlışlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 2. Bir Ödül Programı üyesi (“Üye”) olarak kaydolmakla ve/veya Programı kullanmakla, Üyeler, Düzenleyici’nin Programı yönetmek amacıyla gereksinim duyabileceği her türlü güncel ve doğru bilgileri daima vereceklerini kabul etmiş sayılırlar.
 3. Ancak Unilever’in bu siteden erişilebilecek Mahremiyet ve Gizlilik Politikasına dikkat etmek gerekmektedir. Katılımcılara dair bilgiler sadece bu kampanya kapsamında kullanılmak kaydı ile, siparişleri yerine getirmek için  gerektiğinde ve gereken ölçüler içerisinde katılan distribütörlerle paylaşılacaktır ve bu şekilde paylaşılan bilgiler katılan distribütörlerin mahremiyet ve gizlilik politikalarına tâbi olacaktır. Buna ek olarak bahsi geçen veriler katılan distributor ile Katılımcılar arasındaki satış sözleşmesinin ifası amacıyla distributorler tarafından işlenecebilecektir. Katılan distribütörlerin Üyelerin mahremiyet haklarını ihlâl etmeleri halinde bu ihlâlden Düzenleyici sorumlu tutulamaz.
 4. Her Üyenin Ödül Puanlarının kaydedileceği bir hesabı (“Ödül Hesabı”) bulunacaktır. Her ticari işletmeye tahsis edilen 1 Ödül Hesabı bulunacaktır, fakat Üyeler, Düzenleyici ile 444 25 19 Müşteri İlişkileri hattından irtibat kurarak Düzenleyici’den aynı tüzel kişiye ait olan birden fazla ticari işletme için tek 1 hesap açmasını isteyebilirler.
 5. Sadece kayıtlı olan kullanıcılar Websitesi aracılığıyla sipariş verebilirler.
 6. Bir kullanıcı olarak kaydolabilmek için, Üyelerin özgün bir kullanıcı adı ve bir şifre vermeleri ve istenen belirli bilgileri ve kişisel detaylarını açıklamaları gerekir. Üyelerin Websitesine erişebilmek için bu özgün kullanıcı adı ve şifreyi kullanmaları gerekir.
 7.  
 8. Üyeler, kullanıcı adı ve şifrelerinin: Sadece bu kampanya amacıyla kendileri için  kullanılacağını ve üçüncü şahıslara ifşa edilmeyeceğini ve verilmeyeceğini beyan ve kabul ederler.
 9. Güvenlik amaçlarıyla, Üyeler, websitesi aracılığıyla sipariş verirken doğru kullanıcı adı ve şifrelerini gireceklerini ve bunu yapmamaları halinde erişim isteklerinin reddedileceğini kabul ve beyan ederler.
 10. Üyeler, hesapla ilgili doğru kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra, bu kullanıcı adı ve şifrenin kullanılmasına izin ve yetki verilmiş olup olmadığına ya da bu konuda bir sahtekârlık olup olmadığına bakılmaksızın, siparişin ilgili üçüncü şahsın çalışma koşullarına uygun olarak iptal edildiği durumlar haricinde, bu siparişin karşılığı olan parayı ödemekten sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 11. Üyeler, kullanıcı adına ve şifreye yetkisiz erişim ya da bunları yetkisiz kullanma durumlarından haberdar olur olmaz ya da böyle bir duruma ilişkin makul bir şüpheleri olduğunda durumu derhal Düzenleyici’ye bildireceklerini ve bu olaydan kaynaklanabilecek zarar ve ziyanı gidermek ve azaltmak için gerekenleri yapacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

PUAN DAĞITIMI:

 1. Ödül Puanları, Katılan Distribütörler vasıtasıyla Programa giren tüm dahil olan Ürünlerden yapılan tüm alımlar için verilecektir.
 2. Ödül Puanları, her ayın ilk Cuma günü verilecek ve bir önceki ay verilen satış siparişlerini kapsayacaktır.
 3. Hak eden müşteriler, hesaplarını kaydettirdikten sonra Ödül Puanlarını toplamaya başlarlar.
 4. Üyeler, alımlara karşılık puan toplamak amacıyla, her Ödül Hesabı için Katılan Distribütörlerden en fazla üç hesap tayin edebilirler. Katılan distribütör hesabı numaraları tek bir Ödül Hesabında konsolide edilecek ve hak edilen tüm Ödül Puanları tek bir Ödül Hesabında tahakkuk ettirilecektir. 
 5. Herhangi bir belirli anda Üyenin Ödül Hesabından bir tayin edilmiş Katılan distribütör hesabını çıkartmayı ya da onun yerine başka bir hesap koymayı tercih etmesi halinde, çıkartılan hesap artık Ödül Puanları tahakkuk ettirme hakkına sahip olmayacaktır.

İTFA ETME:

 1. Ödül Puanlarını itfa edebilmek için, Ödül Programının bir üyesi olmanız gerekir. Programa üyelik ücretsizdir.
 2. Program kapsamında UFS.com adresinde itfa edilebilecek / itfa edilecek çeşitli farklı tiplerde ödüller (“Ödüller”) vardır: Teknoloji, küçük mutfak aletleri, glütensiz aletler, hediye çekleri, şekerleme, hayır amaçlı bağışlar
 3. Bu Ödüller ön ihbarsız değiştirilebilir.
 4. Sunulan Ödüllerin ve bunlara tekabül eden Ödül Puanlarına verilen değerlerin tam ve eksiksiz bir listesi, www.unileverfoodsolutions.com.tr adresindeki Websitesinde bulunabilir.
 5. Kaydolduktan sonra, Üyeler, Ödül Programı E-Dükkânında sunulan ödüller için itfa etmek amacıyla kendi Ödül Puanlarını biriktirebileceklerdir. Üyeler, Ödüllerini itfa etmek için gereken Ödül Puanları sayısına tekabül eden ve kendi tercihlerine uygun ödülleri seçebilirler. Ödül Puanlarının bakiyesi de Web Sitesine girdiklerinde ve oturum açtıklarında Üyelerin kullanımına sunulacaktır. Üyeler, Ödül Puanları bakiyelerini teyit eden e-posta iletileri de alabilirler.
 6. Ödül Puanlarının nakit değeri yoktur ve nakde çevrilemezler. Ödül Puanlarının satılması veya takas edilmesi kesinlikle yasaktır ve ilgili Üyelerin Programdan derhal çıkartılmalarıyla sonuçlanacaktır.
 7. Bir Üye, Programda bulunan ödüller için kısmi ödeme yapamaz. Ödül Puanları dışında hiçbir karşılık veya kur kabul edilmeyecektir.
 8. Bir Üye bir Ödülüne karşı itfa etmeyi seçtiği takdirde ve seçtiğinde Ödül Puanları o Üyenin hesabından düşülecektir.
 9. Ödül Puanlarınızın itfa edilmesi konusunda bir probleminiz olursa, lütfen 444 25 19 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurunuz.

ÖDÜLLER:

 1. Düzenleyici, kendi kontrolü dışındaki durum ve olaylar bunu gerekli hale getirdiği takdirde, Programda sunulan ödüllere herhangi bir zamanda yeni ödüller ekleme, mevcut ödüllerde değişiklik yapma veya sınırlama koyma haklarını saklı tutar.
 2. Düzenleyici, en az 20 gün önceden bir ihbarla bildirmek şartıyla, herhangi bir zamanda sunulan Ödüllerde değişiklik yapma ya da Ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu bildirim, web sitesinde ilân edilmek suretiyle gönderilecektir ve Üyelerin web sitesine düzenli olarak baktıkları varsayılmaktadır. Düzenleyici herhangi bir zamanda yeni ödüller de ekleyebilirler.
 3. Tüm Ödüller, ilgili ödülü tedarik eden üçüncü şahıs tedarikçinin koyduğu kullanım koşullarına tâbidir.
 4. Düzenleyici, kendi kontrolü dışındaki durum ve olaylar bunu gerekli hale getirdiği takdirde, mevcut bir ödüle eşit değerde veya daha büyük değere sahip bir alternatif ödül teklif etme hakkını saklı tutar.
 5. Düzenleyici, Ödüller konusunda ne olursa olsun herhangi bir garanti vermemektedir. İmalatçıların veya üçüncü şahıs tedarikçilerin garantileri ilgili Ödülün teslimiyle birlikte Üyelere aktarılacak ve transfer edilecektir.
 6. Yolda zarar gören ödüller olması halinde bu ödüllerin Ödül programı web sitesinin yardım bölümü aracılığıyla rapor edilmesi gerekir. İade edilen malzemenin incelenmesinden sonra ve inceleme sonuçlarına bağlı olarak yeni bir ödül teslim edilebilir. Üyelerin kanuni hakları saklıdır.
 7. Teslimden sonra ve imalatçının veya üçüncü şahıs tedarikçinin garanti süresi içerisinde ortaya çıkan ve tespit edilen ödül kusurlarının da Ödül Programı web sitesinin yardım bölümü aracılığıyla rapor edilmesi gerekir ve bu konu da proje bazında ilgili imalatçı veya üçüncü şahıs tedarikçi tarafından halledilecektir.
 8. Ödüller ancak Web Sitesinde gösterilen eşit sayıda Ödül Puanlarına karşı itfa edilebilir.
 9. Sipariş verdikten sonra, Üyelere, sipariş ettikleri Ödül ve yeni Ödül Puanları bakiyeleri hakkında, verdikleri e-posta adresine gönderilen bir e-posta mesajıyla bir teyit gönderilecektir.
 10. Ödüller teyit tarihinden itibaren 28 gün içerisinde teslim edilecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

 1. Düzenleyici’nin bir ihmali veya kusurundan kaynaklanan ölüm veya yaralanma halleri ya da Düzenleyici’nin verdiği yalan beyanlar hariç ve ilgili cari kanunların cevaz verdiği sınırlar içerisinde, Düzenleyici, Programla bağlantılı olarak ya da Ödüllerin herhangi bir özelliğiyle ilgili olarak doğabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan, masraf veya giderler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Düzenleyici, kâr kaybı, şerefiye kaybı veya azalması, iş kaybı veya yönetim zamanı kaybı gibi zararlardan hiçbir durum ve koşulda sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır.
 2. Düzenleyici veya onun çalışanları, vekilleri, temsilcileri veya taşeronları:
 • Yanlış veya eksik Ödül Puanı girişleri ya da hatalı veya başarısız elektronik veri iletimi;
 • Bu Programın süresi içerisinde herhangi bir anda Ödül Puanlarına yetkisiz erişim veya Ödül Puanlarının yetkisiz değiştirilmesi;
 • Web Sitesindeki sistem arızaları;
 • Bu temerrüdün katılımcı üzerindeki olası etkilerini asgariye indirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterecek olmamıza rağmen, bu Programa dahil olan üçüncü şahısların yükümlülük ve edimlerini yerine getirmekte temerrüde düşmeleri;
 • Bu Programın herhangi bir amacı için kullanılan ekipmanlar, sistemler, ağlar, hatlar, uydular, sunucular, bilgisayarlar veya vericilerle ilgili olarak sebebi ne olursa olsun iletişim hattı arızaları ve kopuklukları ve
 • İnternete veya Web Sitesine veya bunların bir kombinasyonuna aramayla, geniş bantla veya mobil internetten erişilememesi ya da İnternetin veya Web Sitesinin veya bunların bir kombinasyonunun kullanılamaması nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmezler ve bunlardan ötürü sorumlu tutulamazlar.

GENEL HÜKÜMLER:

 1. Ödül Puanlarının satılması veya takas edilmesi kesinlikle yasaktır.
 2. Bir Üyenin ölmesi veya feshedilmesi halinde onun üyeliği de derhal iptal edilecektir. Üyenin ölmesi veya feshedilmesi üzerine veya başka bir sebeple kanun hükümleri gereğince Üye hesapları ve Ödül Puanlarının bakiyesi transfer edilemez.
 3. Üyeler herhangi bir zamanda Programdan ayrılmaya karar verebilirler. Programdan ayrılmakla, Üyeler, o ana kadar tahakkuk etmiş veya verilmiş bulunan Ödül Puanları üzerindeki haklarını kaybederler. Bu durumda Üye’nin hesabı 30 gün içerisinde kapatılır ve Düzenleyici ile Üye arasındaki iletişim ve muhaberata da son verilir.
 4. Düzenleyici, zaman zaman, muhasebe hatalarından veya sahtekârlık şüphelerinden dolayı Üyelerin hesaplarında artırma veya azaltma yönünde ayarlama ve değişiklikler yapabilir ve Düzenleyici bu konuda tamamen kendi mutlak takdirinde olmak üzere tam yetkili olacaktır.
 5. Bu koşullarda açıkça aksi ifade edilmedikçe, her ticari işletme için sadece bir Ödül hesabının açılmasına izin verilmektedir ve otomatik cihazlar veya süreçler kullanılarak yaratılan hesaplara izin verilmemektedir. Düzenleyici, kendi mutlak ve şahsi takdirinde olmak üzere, bir ticari işletme için birden fazla hesabın açıldığından kuşkulandığı hallerde ilgili Üyeyi Programdan çıkartma hakkını saklı tutar; bu durumda, o hesaba tahakkuk ettirilmiş bulunan Ödül Puanları bakiyesi hükümsüz ve geçersiz hale gelecektir.
 6. Düzenleyici, kendi mutlak ve şahsi takdirinde olmak üzere, bir Üyenin Programı ve/veya Web Sitesini bu Koşullara aykırı bir şekilde kötüye kullanıyor olabileceğine inandığı takdirde o Üyeyi Programdan çıkartma hakkını saklı tutar. Bu durumda, çıkartma tarihine kadar tahakkuk ettirilmiş veya verilmiş bulunan Ödül Puanları kaybedilecektir.
 7. Üyeler, hesaplarını yetkisiz kullanıma karşı koruyabilmek amacıyla oturum açma detaylarının gizli kalmasını sağlamaktan sorumludurlar. Bir Üyenin hesabının yetkisiz kullanılmasından kaynaklanabilecek, sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dâhil) veya benzeri başka sebeplerden doğan zarar ve ziyandan ya da netice kabilinden veya dolaylı zararlardan (cari kanunların cevaz verdiği sınırlar içerisinde) Düzenleyici sorumlu olmayacaktır.
 8. Düzenleyici, kendi mutlak ve şahsi takdirinde olmak üzere, itfa sürecine veya Programın işleyişine ve/veya Web Sitesine müdahale ettiği ve karıştığı tespit edilen herhangi bir Üyenin veya bireyin itfa ettiği Ödülleri alıkoyma ve kullandırmama hakkını saklı tutar.
 9. Düzenleyici, ilgili Ödül Tedarikçisinin verdiği Ödüller konusunda ne olursa olsun herhangi bir garanti vermez. Ödül tedarikçisinin verdiği tekeffül, beyan ve/veya garantilerden Düzenleyici sorumlu tutulamaz.
 10. Programa katılması sebebiyle ve neticesinde tarh ve tahakkuk ettirilebilecek ve ödenmesi gerekebilecek vergilerden ilgili Üye şahsen sorumlu olacaktır.
 11. Düzenleyici, ne olursa olsun herhangi bir ağ, bilgisayar donanımı veya yazılımı hatası veya kusuru neticesinde ve nedeniyle kaybedilen, zarar gören veya geciken Ödül Puanlarından dolayı Düzenleyici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 12. Düzenleyici’nin Programla ilişkili tüm konularda alacağı kararlar kesin ve nihaidir.
 13. Düzenleyici, kendi kontrolü dışındaki olay veya durumlar bunu gerekli veya kaçınılmaz hale getirdiği takdirde, Üyelerine makul bir süre önceden bir ihbarla bildirimde bulunarak bu Koşullarda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 14. Düzenleyici, herhangi bir zamanda Üyelerine makul bir süre önceden bir ihbarla bildirimde bulunarak Programı değiştirme, iptal etme veya feshetme ya da Programdan çekilme hakkını saklı tutar.
 15. Programın iptal edilmesi veya feshedilmesi ya da Programdan çekilme durumlarında, bir Üyenin bu Koşullara uygun olarak fesih ihbarı tarihinden önce hesaplarında biriken ve toplanan Ödül Puanlarını itfa edebilmek için fesih ihbarı tarihinden itibaren 30 günlük bir zamanı (“Fesih Süresi”) bulunacaktır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, Fesih Süresi içerisinde ek Ödül Puanları tahakkuk ettirilemez veya kazanılamaz.
 16. Düzenleyici, Fesih Süresini tüm Üyelere bildirmek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir; bununla birlikte, ne olursa olsun herhangi bir sebeple bir Üyeye bildirim yapılamamasından dolayı Düzenleyici sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır.
 17. Programın Koşullarında bir değişiklik yapılması halinde, yapılan bu değişiklikler, değiştirilmiş Koşulların www.unileverfoodsolutions.com.tr adresinde yayımlanması ve değişikliklerin Üyelere Web Sitesi kanalıyla veya e-posta mesajıyla bildirilmesi üzerine yürürlüğe girecektir. Üyelerden Programın bir Üyesi olarak kalabilmeleri için güncellenmiş Koşulları kabul ettiklerini beyan etmeleri istenecektir.
 18. Yapılan değişiklikler bu Koşulların en başında açıklanacak ve her zaman en yeni ve cari versiyon geçerli olacaktır.
 19. Programa Üye olmak için kaydolmakla ve/veya Programı kullanmaya başlamakla, tüm katılımcılar bu Koşulları kabul etmiş ve bu Koşullarla bağlı olmayı taahhüt etmiş ve şahsi veri ve bilgilerinin Program kapsamında yapılan en yeni teklifler ve katılımcının açık rıza beyan ettiği başka amaçlar da dâhil olmak üzere bu Programın yönetimi ve idaresi amaçlarıyla Veri Kontrolörüne verilmesine ve açıklanmasına açık rıza göstermiş sayılacaklardır. Tüm kayıt talimatları, bu Programın cari Koşullarının bir parçasını oluştururlar. Düzenleyici, ilgili cari mevzuatın hükümlerine ve diğer mesleki kısıtlamaların koşullarına göre daima sorumluluğunu bilen bir şekilde iletişim kuracaktır.
 20. Programın koşullarının kabul edilmesinden veya Programla ilişkili ve bağlantılı sebeplerden kaynaklanabilecek, sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dâhil) veya benzeri başka sebeplerden doğan zarar ve ziyandan ya da netice kabilinden veya dolaylı zararlardan (cari kanunların cevaz verdiği sınırlar içerisinde) Düzenleyici sorumlu olmayacaktır.
 21. Bu Koşulların herhangi bir hükmü veya parçasının herhangi bir sebeple yasadışı, geçersiz veya hükümsüz sayılması ya da başka bir yolla ifa edilemez hale gelmesi durumunda, o hüküm veya parça, bu Koşulların kalan hükümlerinden ayrılmış sayılacak ve kalan hükümler varlığını sürdürecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 22. Bu Koşullar ve bu Koşullardan kaynaklanabilecek veya bu Koşullarla bağlantılı olan sorunlar veya ihtilâflar (bu ihtilâflar veya sorunların haksız fiillerden, kanun veya mevzuat ihlâllerinden veya benzeri başka sebeplerden doğan tazminat talepleri gibi niteliği gereği akdi ihtilâflar veya sorunlar mı yoksa akdi olmayan ihtilâflar veya sorunlar mı olduklarına bakılmaksızın) T.C. kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Katılımcılar bu ihtilâf veya sorunların çözümünde T.C. mahkemelerinin tek yetkili olacağını gayri kabili rücu kabul ve beyan ederler.
 23. Düzenleyici & Veri Kontrolörü: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 Ümraniye/İstanbul adresinde Unilever Foodsolutions işletme adıyla faaliyetlerini yürüten Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş.
Home
Ürünler
Reçeteler
Şeflere Özel
Menu