Menü
Puan

Burada çalışıyorum ...

Devam edin

İçerikler seçtiğiniz sektöre göre güncellendi

ÖDÜL PROGRAMINA İLİŞKİN ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Ödül Programı, İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 Ümraniye/İstanbul adresinde Unilever Food Solutions işletme adıyla faaliyetlerini yürüten Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş. (“Düzenleyici”) tarafından gerçekleştirilen bir etkinliktir. 

PROGRAM’A DAHİL OLAN ÜRÜNLER VE KURULUŞLAR, ÜRÜNLERİN SATIN ALINMASI VE TESLİMİ:

 • Program, www.unileverfoodsolutions.com.tr adresindeki web sitesinde (“Web Sitesi”) sayılan tüm ürünleri kapsamaktadır.
 • Program, Düzenleyici’nin kendi çalışanları ve Program kapsamındaki ürünlerin satışını gerçekleştirecek olan distribütörlerin çalışanları ve onların aileleri, vekilleri veya temsilcileri ya da Program‘la profesyonel bir bağı olan kişiler hariç, Türkiye’de yer alan iyi niyetli ikram ve gıda servisi kuruluşlarına ve onların yaşı 18 veya daha yukarıda olan çalışanlarına açıktır.
 • Bahse konu çalışanlar, bu Program‘a katılabilmek için işverenlerinin iznini almakla yükümlüdürler ve bu iznin alındığını tevsik eden bir belgenin ibraz edilmesi istenebilir.Ancak bu kişiler, Program’a şahsen kendi adlarına değil, ilgili ticari işletme adına katılabileceklerdir ve hesap ilgili ticari işletme adına açılacaktır. Bu kapsamda, ilgili hesap üzerinden yapılan tüm işlemlerden ilgili ticari işletme sorumlu olacaktır.  Program’a kaydolan her bir kişi/işletme, “Üye” olarak anılacaktır. 
 • Ödül puanları Program kapsamındaki ürünlerin toplam alımları üzerinden kazanılacaktır.  Bu kapsamda, ödül puanı kazanabilmek için, Program’a kaydolmak yeterli olmayıp, Program üzerinden ürün alımı yapılması gerekmektedir. 
 • Program’a katılabilmek için internet erişim imkânına sahip olunması gerekmektedir. Her bir Üye, bu imkanı kendisi sağlamakla yükümlüdür. Üyeler’in internet erişimindeki aksaklıklar nedeniyle Düzenleyici sorumlu tutulamaz. 
 • Düzenleyici, Program süresince:
  • Program’a dahil olan ürünlerde değişiklik yapabilir; belirli ürünleri kalıcı veya  geçici olarak Program’ın kapsamından çıkartabilir; 
  • Dilediği zaman Program’ı askıya alabilir veya sonlandırabilir;
  • Yapılan alımların puan karşılıklarında değişiklik yapabilir.

Üyeler, yukarıdaki durumlarda, Düzenleyici’ye karşı hiçbir talep ve iddia ileri süremezler. 

 • Program; Üyeler’in Program süresi içerisinde, Program’a dahil olan ürünleri satın alarak hesaplarındaki ödül puanlarını artırma veya katlama olanağına sahip oldukları bir düzenlemedir. 
 • Üyeler, Düzenleyici tarafından belirlenen süreler içerisinde zaman zaman indirimli bir ödül puanı itfa etme oranı üzerinden, seçilmiş emtiaları online olarak itfa edebildikleri etkinlikler düzenleyebilir.
 • Program dahilindeki ürünler, Interlink [___] tarafından Üyeler’e teslim edecektir ve Üyeler tarafından yapılan ödeme, ilgili distribütörün hesabına aktarılacaktır. Ürün teslimatında gecikme yaşanması veya ürünlerin eksik ya da ayıplı teslim edilmesi halinde, Düzenleyici bundan sorumlu tutulamaz. Ek olarak, Üye, Düzenleyici’nin Üye ile distribütör arasındaki ticari ilişki bakımından yalnızca aracı konumunda olduğunu ve söz konusu ticari ilişki kapsamındaki hiçbir yükümlülükten Düzenleyici’nin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • Düzenleyici, dilediği zaman Program kapsamına  yeni distribütör ekleme ya da mevcut distribütörleri Program kapsamından çıkartma hakkını saklı tutar.
 • Bir distribütör Program’dan ayrılmaya karar verirse, o distribütörden ürün satın alan Üyeler, kendi ödül hesaplarına başka bir distribütör hesabını ekleme seçeneğine sahip olacaklardır.
 • Program’dan bir distribütörün ayrılması halinde Üye’nin hesabındaki birikmiş bulunan ödül puanları geçerliliğini sürdürecektir.
 • Ödül puanları son verilen siparişten en fazla 3 sene sonrasına kadar ya da Düzenleyici’nin Program’ı sonlandırdığını açıklamasından 3 ay sonrasına kadar (hangisi daha erken gerçekleşirse) geçerli olacaktır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 • Üyeler, Program’a kaydolmakla ve/veya Program’ı kullanmakla, Düzenleyici’nin Programı yönetmek amacıyla gereksinim duyabileceği her türlü güncel ve doğru bilgileri daima vereceklerini ve kayıt esnasında sağladıkları tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
 • Üyelere dair bilgiler sadece Düzenleyici’nin Program kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve Üyenin onay vermiş olması halinde Üye’ye pazarlama amaçlı ileti göndermek amacıyla kullanılmaktadır. Kişisel verilerin Düzenleyici tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler, https://www.unilever.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ adresinde bulunan aydınlatma metninde yer almaktadır.  Öte yandan, Üye bilgileri, Program dahilinde   gerektiğinde distribütörlerle paylaşılacaktır ve bu şekilde paylaşılan bilgiler katılan distribütörlerin mahremiyet ve gizlilik politikalarına tâbi olacaktır. Üyeler’in, söz konusu distribütörlerin politikalarını ayrıca incelemeleri gerekir. Düzenleyici, distribütörlerin veri işleme faaliyetlerinden sorumlu tutulamaz.
 • Her Üye’nin ödül puanlarının kaydedileceği bir hesabı (“Ödül Hesabı”) bulunacaktır. Bu kapsamda, her ticari işletmeye tahsis edilen 1 adet Ödül Hesabı bulunacaktır, fakat Üyeler, Düzenleyici ile 444 25 19 Müşteri İlişkileri hattından irtibat kurarak Düzenleyici’den aynı tüzel kişiye ait olan birden fazla Üye için tek 1 hesap açmasını isteyebilirler.
 • Üyeler’in, kayıt esnasında  özgün bir kullanıcı adı ve bir şifre belirlemeleri ve istenen belirli bilgileri ve kişisel detaylarını üçüncü taraflara açıklamamaları gerekir. Üyeler’in Program’a erişebilmek için bu özgün kullanıcı adı ve şifreyi kullanmaları gerekir.
 • Güvenlik amaçlarıyla, Üyeler, Program aracılığıyla sipariş verirken doğru kullanıcı adı ve şifrelerini gireceklerini ve bunu yapmamaları halinde - sipariş veremeyeceklerini kabul ve beyan ederler.
 • Üye, hesapla ilgili doğru kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra, bu kullanıcı adı ve şifrenin kullanılmasına izin ve yetki verilmiş olup olmadığına ya da bu konuda bir sahtekârlık olup olmadığına bakılmaksızın, bu hesap üzerinden yapılan her türlü işlemden sorumlu olduğunu ve bu kapsamda, bu hesap üzerinden satın alınan siparişlere ilişkin bedelleri ödeme yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • Üye, kullanıcı adına ve şifreye yetkisiz erişim ya da bunları yetkisiz kullanma durumlarından haberdar olur olmaz ya da böyle bir duruma ilişkin makul bir şüphesi olduğunda durumu derhal Düzenleyici’ye bildireceğini ve bu olaydan kaynaklanabilecek zarar ve ziyanı gidermek ve azaltmak için gerekenleri yapacağını ve kendisi tarafından kullanıcı adı ve şifrelerinin yetkisiz üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle söz konusu olacak zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ek olarak, Üye, hesap üzerinden gerçekleştirilen her türlü eylem ve işlemden sorumlu olup, bu eylem ve işlemlerin suç teşkil etmesi, genel ahlaka aykırı olması veya üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi halinde, Üye bunun sonuçlarından münhasıran sorumlu olacak ve Düzenleyici’nin bu nedenle uğradığı zararları ilk talep üzerine tazmin edecektir. 

PUAN DAĞITIMI:

 • Ödül puanları, Program’a dahil olan ürünlerden yapılan tüm alımlar için verilecektir.
 • Üyeler, hesaplarını kaydettirmeleri akabinde alışveriş yapmaları halinde ödül puanlarını toplamaya başlarlar.
 • Üyeler, alımlara karşılık puan toplamak amacıyla, her Ödül Hesabı için en fazla üç distribütor seçebilirler. Seçilen distribütör hesabı numaraları tek bir Ödül Hesabı’nda konsolide edilecek ve hak edilen tüm ödül puanları tek bir Ödül Hesabı’nda tahakkuk ettirilecektir. 
 • Üye’nin Ödül Hesabı’ndan bir tayin edilmiş distribütör hesabını çıkartmayı ya da onun yerine başka bir hesap eklemeyi tercih etmesi halinde, çıkartılan hesaptan yapılan alımlar nedeniyle artık ödül puanları tahakkuk ettirmek mümkün olmayacaktır. İlaveten, Üye bir ay içerisinde hesabı üzerinden en fazla bir kez distribütör değişikliği yapabilecektir. 

ÖDÜLLER:

 • Program kapsamında UFS.com adresinde itfa edilebilecek / itfa edilecek çeşitli farklı tiplerde ödüller (“Ödüller”) vardır: Teknoloji, küçük mutfak aletleri, hediye çekleri. 
 • Bu Ödüller, Düzenleyici tarafından herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirilebilir.
 • Sunulan Ödüller‘in ve bunlara tekabül eden ödül puanlarına verilen değerlerin tam ve eksiksiz bir listesi, Web Sitesi’nin https://www.unileverfoodsolutions.com.tr/odul-programi.html bağlantısından erişilebilecek bölümünde  bulunabilir.
 • Kaydolduktan sonra, Üyeler, Ödül Programı E-Dükkânında sunulan ödüller için itfa etmek amacıyla kendi ödül puanlarını biriktirebileceklerdir. Üyeler, Ödülleri‘ni kullanmak için gereken ödül puanları sayısına tekabül eden ve kendi tercihlerine uygun Ödüller‘i seçebilirler. Ödül puanlarının bakiyesi de Web Sitesi‘ne girdiklerinde ve oturum açtıklarında Üyeler‘in kullanımına sunulacaktır. Üyeler, ödül puanları bakiyelerini teyit eden e-posta iletileri de alabilirler. Seçilen Ödül,İNTERLINK İTH. İHR. VE PAZ. A.Ş___] tarafından teslim edilecektir. 
 • Ödül puanlarının nakit değeri yoktur ve nakde çevrilemezler. Ödül puanlarının satılması veya takas edilmesi kesinlikle yasaktır ve ilgili Üyeler‘in Program‘dan derhal çıkartılmalarıyla sonuçlanacaktır.
 • Ödüller ancak Web Sitesi’nde gösterilen eşit sayıda Ödül puanlarına karşılık seçilebilir. Bir Üye, Program‘da bulunan ödüller için kısmi ödeme yapamaz. Ödüller‘in temini için, ödül puanları dışında hiçbir karşılık kabul edilmeyecektir.
 • Bir Üye ödül puanlarını kullanarak bir Ödül seçtiğinde, ödül puanları o Üye‘nin hesabından düşülecektir.
 • Ödül puanlarınızın kullanılması konusunda bir probleminiz olursa, lütfen 444 25 19 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurunuz.
 • Düzenleyici, Program’da sunulan Ödüller’e herhangi bir zamanda yeni Ödüller ekleme, mevcut Ödüller’de değişiklik yapma veya sınırlama koyma, Ödüller’in puan karşılığını enflasyon değerleri göz önüne alınarak güncelleme haklarını saklı tutar.
 • Tüm Ödüller, ilgili Ödül’ü tedarik eden tedarikçinin koyduğu kullanım koşullarına tâbidir.
 • Düzenleyici, kendi kontrolü dışındaki durum ve olaylar nedeniyle Üye tarafından seçilen bir Ödül teslim edilemediğinde, bu Ödül ile benzer nitelikte bir alternatif Ödül sunma hakkını saklı tutar. Üye, bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 • Düzenleyici, Ödüller konusunda ne olursa olsun herhangi bir garanti vermemektedir. İmalatçıların veya üçüncü şahıs tedarikçilerin garantileri, Üye tarafından incelenmelidir. Üye, Ödüller‘de söz konusu olabilecek herhangi bir ayıp, ödülün tesliminde gecikme ve sair bir problem nedeniyle Düzenleyici’yi sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 • Taşıma esnasında zarar gören veya ayıplı olduğu tespit edilen Ödüller olması halinde bu ödüllerin Program’a ilişkin , https://www.unileverfoodsolutions.com.tr/bize-ulasn.html linkinde bulunan yardım bölümü aracılığıyla rapor edilmesi gerekir. İade edilen Ödül‘ün ilgili üçüncü tarafça incelenmesinden sonra ve inceleme sonuçlarına bağlı olarak yeni bir ödül teslim edilebilir. Bu süreçte, Düzenleyici yalnızca Üye‘nin talebini üçüncü taraf tedarikçiye aktaracak olup, üçüncü taraf tedarikçinin talebi reddetmesi veya sair bir nedenle Üye‘nin Düzenleyici muhatap alma hakkı bulunmamaktadır. 

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

 • Kanunlarda yer alan emredici düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Düzenleyici, Program ve Program kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin olarak doğabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan, masraf veya giderler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Düzenleyici, kâr kaybı, şerefiye kaybı veya azalması, iş kaybı veya yönetim zamanı kaybı gibi zararlardan hiçbir durum ve koşulda sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır.
 • Web Sitesi, Düzenleyici’nin kontrolünde bulunmayan, Düzenleyici tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer internet sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir.  Söz konusu diğer uygulamaların veya internet sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Düzenleyici sorumlu değildir.  Bu linkler, bağlantı yapılan internet sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır.  Aynı şekilde Web Sitesi’nde yer alan veya Web Sitesi üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Düzenleyici sorumlu değildir.
 • Web Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirler alınmıştır.  Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Program’a üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ve dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

ÜYELİĞİN SONLANMASI:

 • Bir Üye’nin tasfiye olması veya tüzel kişiliğinin sona ermesi veya iflas vb. süreçlere konu olması halinde üyeliği de derhal iptal edilecektir. Bu durumda, Üyeler herhangi bir zamanda Program‘dan ayrılmaya karar verebilirler. Program‘dan ayrılmakla, Üyeler, o ana kadar tahakkuk etmiş veya verilmiş bulunan ödül puanları üzerindeki haklarını kaybederler. Bu durumda Üye’nin hesabı 30 gün içerisinde kapatılır ve Üye, ödül puanları veya sair bir nedenle Düzenleyici’ye karşı herhangi bir talepte bulunamaz. 
 • Düzenleyici, zaman zaman, muhasebe hatalarından veya sahtekârlık şüphelerinden dolayı Üyeler‘in hesaplarında artırma veya azaltma yönünde ayarlama ve değişiklikler yapabilir ve Düzenleyici bu konuda tamamen kendi mutlak takdirinde olmak üzere tam yetkili olacaktır.
 • Ödül Puanları yalnızca ticari işletmeler tarafından kullanılabilir, ve distribütörlerden vergiler dahil 10.000 TL ve üzerinde alışveriş yapan üyeler için geçerlidir. Bu şart ve koşıllardaki kriterleri yerine getiremeyen üyeleri’in Ödül Programı kapsamındaki siparişleri iptal edebilir, puanları silinebilir, askıya alınabilir ve/veya üyelikleri sona erdirilebilir.
 • Bu Şartlar ve Koşullar‘da açıkça aksi ifade edilmedikçe, her ticari işletme için sadece bir Ödül hesabının açılmasına izin verilmektedir ve otomatik cihazlar veya süreçler kullanılarak yaratılan hesaplara izin verilmemektedir. Düzenleyici, kendi mutlak ve şahsi takdirinde olmak üzere, bir ticari işletme için birden fazla hesabın açıldığından kuşkulandığı hallerde ilgili Üye‘yi Program‘dan çıkartma hakkını saklı tutar; bu durumda, o hesaba tahakkuk ettirilmiş bulunan ödül puanları bakiyesi hükümsüz ve geçersiz hale gelecektir.
 • Düzenleyici, kendi mutlak ve şahsi takdirinde olmak üzere, bir Üye‘nin Program‘ı ve/veya Web Sitesi‘ni bu Şartlar ve Koşullar‘a aykırı bir şekilde kullanıyor olabileceğine inandığı takdirde o Üye‘yi Program‘dan çıkartma ve hesabını iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, çıkartma tarihine kadar tahakkuk ettirilmiş veya verilmiş bulunan ödül puanları kaybedilecektir ve Üye, ödül puanları veya sair bir nedenle Düzenleyici’ye karşı herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER:

 • Web Sitesi‘nin görünümü, tasarımı ve yazılımı ile Web Sitesi içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Düzenleyici‘ye aittir veya Düzenleyici tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından Düzenleyici‘nin yazılı izni olmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Web Sitesi veya içeriğinin Düzenleyici tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez. 
 • Düzenleyici, kendi mutlak ve şahsi takdirinde olmak üzere, itfa sürecine veya Program‘ın işleyişine ve/veya Web Sitesi‘ne müdahale ettiği ve karıştığı tespit edilen herhangi bir Üye‘nin veya bireyin itfa ettiği Ödüller‘i alıkoyma ve kullandırmama hakkını saklı tutar.
 • Üye, Program’a katılması sebebiyle ve neticesinde tarh ve tahakkuk ettirilebilecek ve ödenmesi gerekebilecek vergilerden ilgili Üye şahsen sorumlu olacaktır.
 • Düzenleyici, ne olursa olsun herhangi bir ağ, bilgisayar donanımı veya yazılımı hatası veya kusuru neticesinde ve nedeniyle kaybedilen, zarar gören veya geciken ödül puanlarından dolayı Düzenleyici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Düzenleyici’nin Program’la ilişkili tüm konularda alacağı kararlar kesin ve nihaidir.
 • Düzenleyici, herhangi bir zamanda Program’ı değiştirme, iptal etme ya da işbu Şartlar ve Koşullar’ı değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, Web Sitesi’nde yayınlandığında yürürlüğe girecektir. 
 • Program’ın iptal edilmesi durumunda, bir Üye’nin bu Şartlar ve Koşullar’a uygun olarak fesih ihbarı tarihinden önce hesaplarında biriken ve toplanan ödül puanlarını kullanabilmek için, Düzenleyici’nin bu konudaki bildiriminden itibaren 30 günlük bir zamanı (“Fesih Süresi”) bulunacaktır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, Fesih Süresi içerisinde ek ödül puanları tahakkuk ettirilemez veya kazanılamaz.
 • Düzenleyici, Fesih Süresi’ni tüm Üyeler’e bildirmek için elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir; bununla birlikte, ne olursa olsun herhangi bir sebeple bir Üye’ye bildirim yapılamamasından dolayı Düzenleyici sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır.
 • Bu Şartlar ve Koşullar’ın herhangi bir hükmü veya parçasının herhangi bir sebeple yasadışı, geçersiz veya hükümsüz sayılması ya da başka bir yolla ifa edilemez hale gelmesi durumunda, o hüküm veya parça, bu Şartlar ve Koşullar’ın kalan hükümlerinden ayrılmış sayılacak ve kalan hükümler varlığını sürdürecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • Bu Şartlar ve Koşullar ve bu Şartlar ve Koşullar’dan kaynaklanabilecek veya bu Şartlar ve Koşullar’la bağlantılı olan sorunlar veya ihtilâflar (bu ihtilâflar veya sorunların haksız fiillerden, kanun veya mevzuat ihlâllerinden veya benzeri başka sebeplerden doğan tazminat talepleri gibi niteliği gereği akdi ihtilâflar Türk kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Katılımcılar bu ihtilâf veya sorunların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemelerinin tek yetkili olacağını gayri kabili rücu kabul ve beyan ederler.

 

Home
Ürünler
Reçeteler
Şeflere Özel
Sepetim
Menu